BISERICA CRESTINA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA
SLOBOZIA, ROMANIA

"Si am vãzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o
   Evanghelie vesnicã, ca s-o vesteascã locuitorilor pãmântului,
 oricãrui neam, oricãrei semintii, oricãrei limbi si oricãrui norod."
 
Apocalipsa 14:6